ترجمه Reintegrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متحد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سر و سامان‌ دادن‌.

Reintegrate به چه معناست و Reintegrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reintegrate

متحد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متحد كردن‌, ترجمه متحد كردن‌, کلمات شبیه متحد كردن‌ , سر و سامان‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها