ترجمه Reinterpret در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ تفسير كردن‌. می باشد

Reinterpret به چه معناست و Reinterpret یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reinterpret

دوباره‌ تفسير كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ تفسير كردن‌., ترجمه دوباره‌ تفسير كردن‌., کلمات شبیه دوباره‌ تفسير كردن‌.
دانلود فایل ها