ترجمه Reinvigorate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز نيرو بخشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجديد نيرو كردن‌ , در فارسی : نيروي‌ تازه‌ دادن‌

Reinvigorate به چه معناست و Reinvigorate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reinvigorate

باز نيرو بخشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باز نيرو بخشيدن‌, ترجمه باز نيرو بخشيدن‌, کلمات شبیه باز نيرو بخشيدن‌ , تجديد نيرو كردن‌ به لاتین , نيروي‌ تازه‌ دادن‌ به لاتین
دانلود فایل ها