ترجمه Rejector در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retcejer) (درراديو) دافع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگاه‌ دفع‌ پارازيت‌.

Rejector به چه معناست و Rejector یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rejector

(retcejer) (درراديو) دافع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (retcejer) (درراديو) دافع‌, ترجمه (retcejer) (درراديو) دافع‌, کلمات شبیه (retcejer) (درراديو) دافع‌ , دستگاه‌ دفع‌ پارازيت‌. به لاتین
دانلود فایل ها