ترجمه Rejuvenate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ جوان‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جواني‌ از سر گرفتن‌.

Rejuvenate به چه معناست و Rejuvenate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rejuvenate

دوباره‌ جوان‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ جوان‌ كردن‌, ترجمه دوباره‌ جوان‌ كردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ جوان‌ كردن‌ , جواني‌ از سر گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها