ترجمه Relate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز گو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گزارش‌ دادن‌ , در فارسی : شرح‌ دادن‌ , به فارسی : نقل‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : گفتن‌.

Relate به چه معناست و Relate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relate

باز گو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باز گو كردن‌, ترجمه باز گو كردن‌, کلمات شبیه باز گو كردن‌ , گزارش‌ دادن‌ به لاتین , شرح‌ دادن‌ به لاتین , نقل‌ كردن‌ خارجی , گفتن‌. در زبان
دانلود فایل ها