خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44028 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44028','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44028 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Relation به فارسی

ترجمه Relation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanoitaler) وابستگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسبت‌ , در فارسی : ارتباط‌ , به فارسی : شرح‌ , سایر ترجمه ها : خويشاوند

Relation به چه معناست و Relation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relation

(lanoitaler) وابستگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lanoitaler) وابستگي‌, ترجمه (lanoitaler) وابستگي‌, کلمات شبیه (lanoitaler) وابستگي‌ , نسبت‌ به لاتین , ارتباط‌ به لاتین , شرح‌ خارجی , خويشاوند در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: