ترجمه Relation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanoitaler) وابستگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسبت‌ , در فارسی : ارتباط‌ , به فارسی : شرح‌ , سایر ترجمه ها : خويشاوند

Relation به چه معناست و Relation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relation

(lanoitaler) وابستگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lanoitaler) وابستگي‌, ترجمه (lanoitaler) وابستگي‌, کلمات شبیه (lanoitaler) وابستگي‌ , نسبت‌ به لاتین , ارتباط‌ به لاتین , شرح‌ خارجی , خويشاوند در زبان
دانلود فایل ها