ترجمه Relational Operator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عملگر رابط‌ه‌اي‌. می باشد

Relational Operator به چه معناست و Relational Operator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relational Operator

عملگر رابط‌ه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عملگر رابط‌ه‌اي‌., ترجمه عملگر رابط‌ه‌اي‌., کلمات شبیه عملگر رابط‌ه‌اي‌.
دانلود فایل ها