ترجمه Relationship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خويشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابستگي‌ , در فارسی : نسبت‌.

Relationship به چه معناست و Relationship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relationship

خويشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خويشي‌, ترجمه خويشي‌, کلمات شبیه خويشي‌ , وابستگي‌ به لاتین , نسبت‌. به لاتین
دانلود فایل ها