ترجمه Relative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خويشاوند , در فارسی : راجع‌.

Relative به چه معناست و Relative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relative

نسبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نسبي‌, ترجمه نسبي‌, کلمات شبیه نسبي‌ , خويشاوند به لاتین , راجع‌. به لاتین
دانلود فایل ها