ترجمه Relative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منسوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسبي‌ , در فارسی : وابسته‌ , به فارسی : خودي‌ , سایر ترجمه ها : خويشاوند.

Relative به چه معناست و Relative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relative

منسوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منسوب‌, ترجمه منسوب‌, کلمات شبیه منسوب‌ , نسبي‌ به لاتین , وابسته‌ به لاتین , خودي‌ خارجی , خويشاوند. در زبان
دانلود فایل ها