ترجمه Relativity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرضيه‌ نسبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فلسفه‌ نسبيه‌ , در فارسی : نسبي‌ بودن‌ , به فارسی : نسبيت‌.

Relativity به چه معناست و Relativity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relativity

فرضيه‌ نسبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرضيه‌ نسبي‌, ترجمه فرضيه‌ نسبي‌, کلمات شبیه فرضيه‌ نسبي‌ , فلسفه‌ نسبيه‌ به لاتین , نسبي‌ بودن‌ به لاتین , نسبيت‌. خارجی
دانلود فایل ها