ترجمه Release در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازادي‌ , در فارسی : استخلاص‌ , به فارسی : ترخيص‌ , سایر ترجمه ها : بخشش‌.

Release به چه معناست و Release یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Release

رهايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رهايي‌, ترجمه رهايي‌, کلمات شبیه رهايي‌ , ازادي‌ به لاتین , استخلاص‌ به لاتین , ترخيص‌ خارجی , بخشش‌. در زبان
دانلود فایل ها