ترجمه Reliability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ اعتماد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتبار.

Reliability به چه معناست و Reliability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reliability

قابليت‌ اعتماد به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ اعتماد, ترجمه قابليت‌ اعتماد, کلمات شبیه قابليت‌ اعتماد , اعتبار. به لاتین
دانلود فایل ها