ترجمه Relier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعماد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متكي‌.

Relier به چه معناست و Relier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relier

اعماد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعماد كننده‌, ترجمه اعماد كننده‌, کلمات شبیه اعماد كننده‌ , متكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها