ترجمه Reliquary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جعبه‌ اشياء متبركه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌رف‌ مخصص‌ نگهداري‌ اثار مقدس‌ يا

Reliquary به چه معناست و Reliquary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reliquary

جعبه‌ اشياء متبركه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جعبه‌ اشياء متبركه‌, ترجمه جعبه‌ اشياء متبركه‌, کلمات شبیه جعبه‌ اشياء متبركه‌ , ظ‌رف‌ مخصص‌ نگهداري‌ اثار مقدس‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها