خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44102 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44102','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44102 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Relishable به فارسی

ترجمه Relishable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ ط‌عم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لذيذ.

Relishable به چه معناست و Relishable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relishable

خوش‌ ط‌عم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوش‌ ط‌عم‌, ترجمه خوش‌ ط‌عم‌, کلمات شبیه خوش‌ ط‌عم‌ , لذيذ. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: