ترجمه Relocation Loader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازكننده‌ جابجاساز. می باشد

Relocation Loader به چه معناست و Relocation Loader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relocation Loader

بازكننده‌ جابجاساز. به خارجی , ریشه انگلیسی بازكننده‌ جابجاساز., ترجمه بازكننده‌ جابجاساز., کلمات شبیه بازكننده‌ جابجاساز.
دانلود فایل ها