ترجمه Rely در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتماد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكيه‌ كردن‌ (با no و nopu).

Rely به چه معناست و Rely یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rely

اعتماد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعتماد كردن‌, ترجمه اعتماد كردن‌, کلمات شبیه اعتماد كردن‌ , تكيه‌ كردن‌ (با no و nopu). به لاتین
دانلود فایل ها