ترجمه Remand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ بازداشتگاه‌ برگرداندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احضار كردن‌ , در فارسی : اعاده‌ دادن‌.

Remand به چه معناست و Remand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remand

به‌ بازداشتگاه‌ برگرداندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ بازداشتگاه‌ برگرداندن‌, ترجمه به‌ بازداشتگاه‌ برگرداندن‌, کلمات شبیه به‌ بازداشتگاه‌ برگرداندن‌ , احضار كردن‌ به لاتین , اعاده‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها