ترجمه Remanence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغناط‌يس‌ پس‌ ماند. می باشد

Remanence به چه معناست و Remanence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remanence

مغناط‌يس‌ پس‌ ماند. به خارجی , ریشه انگلیسی مغناط‌يس‌ پس‌ ماند., ترجمه مغناط‌يس‌ پس‌ ماند., کلمات شبیه مغناط‌يس‌ پس‌ ماند.
دانلود فایل ها