ترجمه Remediable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درمان‌ پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاره‌ پذير , در فارسی : قابل‌ علاج‌ , به فارسی : گزير پذير.

Remediable به چه معناست و Remediable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remediable

درمان‌ پذير به خارجی , ریشه انگلیسی درمان‌ پذير, ترجمه درمان‌ پذير, کلمات شبیه درمان‌ پذير , چاره‌ پذير به لاتین , قابل‌ علاج‌ به لاتین , گزير پذير. خارجی
دانلود فایل ها