خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44141 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44141','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44141 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Remedial به فارسی

ترجمه Remedial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علاجي‌ , در فارسی : چاره‌ ساز , به فارسی : شفابخش‌ , سایر ترجمه ها : مفيد درماني‌.

Remedial به چه معناست و Remedial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remedial

گزيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گزيري‌, ترجمه گزيري‌, کلمات شبیه گزيري‌ , علاجي‌ به لاتین , چاره‌ ساز به لاتین , شفابخش‌ خارجی , مفيد در زبان , درماني‌.انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: