ترجمه Remedial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علاجي‌ , در فارسی : چاره‌ ساز , به فارسی : شفابخش‌ , سایر ترجمه ها : مفيد درماني‌.

Remedial به چه معناست و Remedial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remedial

گزيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گزيري‌, ترجمه گزيري‌, کلمات شبیه گزيري‌ , علاجي‌ به لاتین , چاره‌ ساز به لاتین , شفابخش‌ خارجی , مفيد در زبان , درماني‌.انگلیسی
دانلود فایل ها