ترجمه Remembrance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياداوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تذكر , در فارسی : خاط‌ر , به فارسی : ذهن‌ , سایر ترجمه ها : يادگاري‌.

Remembrance به چه معناست و Remembrance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remembrance

ياداوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياداوري‌, ترجمه ياداوري‌, کلمات شبیه ياداوري‌ , تذكر به لاتین , خاط‌ر به لاتین , ذهن‌ خارجی , يادگاري‌. در زبان
دانلود فایل ها