ترجمه Reminiscence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاط‌ره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يادداشت‌ , در فارسی : ياد بود , به فارسی : ياداوري‌ , سایر ترجمه ها : نشانه‌.

Reminiscence به چه معناست و Reminiscence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reminiscence

خاط‌ره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاط‌ره‌, ترجمه خاط‌ره‌, کلمات شبیه خاط‌ره‌ , يادداشت‌ به لاتین , ياد بود به لاتین , ياداوري‌ خارجی , نشانه‌. در زبان
دانلود فایل ها