ترجمه Remission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امرزش‌ , در فارسی : عفو , به فارسی : گذشت‌ , سایر ترجمه ها : تخفيف‌ بهبودي‌ بيماري‌.

Remission به چه معناست و Remission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remission

بخشش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشش‌, ترجمه بخشش‌, کلمات شبیه بخشش‌ , امرزش‌ به لاتین , عفو به لاتین , گذشت‌ خارجی , تخفيف‌ در زبان , بهبودي‌ بيماري‌.انگلیسی
دانلود فایل ها