ترجمه Remit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسانيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وجه‌ فرستادن‌.

Remit به چه معناست و Remit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remit

رسانيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسانيدن‌, ترجمه رسانيدن‌, کلمات شبیه رسانيدن‌ , وجه‌ فرستادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها