ترجمه Remit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امرزيدن‌ , در فارسی : معاف‌ كردن‌ , به فارسی : فرو نشاندن‌ , سایر ترجمه ها : پول‌

Remit به چه معناست و Remit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remit

بخشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشيدن‌, ترجمه بخشيدن‌, کلمات شبیه بخشيدن‌ , امرزيدن‌ به لاتین , معاف‌ كردن‌ به لاتین , فرو نشاندن‌ خارجی , پول‌ در زبان
دانلود فایل ها