ترجمه Remittance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وجه‌ ارسالي‌. می باشد

Remittance به چه معناست و Remittance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remittance

وجه‌ ارسالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وجه‌ ارسالي‌., ترجمه وجه‌ ارسالي‌., کلمات شبیه وجه‌ ارسالي‌.
دانلود فایل ها