ترجمه Remodel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير وضع‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عوض‌ كردن‌ , در فارسی : تعمير كردن‌.

Remodel به چه معناست و Remodel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remodel

تغيير وضع‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير وضع‌ دادن‌, ترجمه تغيير وضع‌ دادن‌, کلمات شبیه تغيير وضع‌ دادن‌ , عوض‌ كردن‌ به لاتین , تعمير كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها