ترجمه Remonetize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ رايج‌ كردن‌. می باشد

Remonetize به چه معناست و Remonetize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remonetize

دوباره‌ رايج‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ رايج‌ كردن‌., ترجمه دوباره‌ رايج‌ كردن‌., کلمات شبیه دوباره‌ رايج‌ كردن‌.
دانلود فایل ها