ترجمه Remonstrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعرض‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با تعرض‌ و نكوهش‌ گفتن‌.

Remonstrate به چه معناست و Remonstrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remonstrate

تعرض‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعرض‌ كردن‌, ترجمه تعرض‌ كردن‌, کلمات شبیه تعرض‌ كردن‌ , با تعرض‌ و نكوهش‌ گفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها