ترجمه Remonstrative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نكوهشي‌. می باشد

Remonstrative به چه معناست و Remonstrative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remonstrative

نكوهشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نكوهشي‌., ترجمه نكوهشي‌., کلمات شبیه نكوهشي‌.
دانلود فایل ها