ترجمه Remorseful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندوهناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نادم‌.

Remorseful به چه معناست و Remorseful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remorseful

اندوهناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اندوهناك‌, ترجمه اندوهناك‌, کلمات شبیه اندوهناك‌ , نادم‌. به لاتین
دانلود فایل ها