ترجمه Removable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برداشتني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رفع‌ شدني‌.

Removable به چه معناست و Removable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Removable

برداشتني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برداشتني‌, ترجمه برداشتني‌, کلمات شبیه برداشتني‌ , رفع‌ شدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها