ترجمه Remove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برداشت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رفع‌ كردن‌ , در فارسی : عزل‌ كردن‌.

Remove به چه معناست و Remove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remove

برداشت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برداشت‌ كردن‌, ترجمه برداشت‌ كردن‌, کلمات شبیه برداشت‌ كردن‌ , رفع‌ كردن‌ به لاتین , عزل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها