ترجمه Remove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از جا برداشتن‌ , در فارسی : بلند كردن‌ , به فارسی : رفع‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : دور

Remove به چه معناست و Remove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remove

برداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برداشتن‌, ترجمه برداشتن‌, کلمات شبیه برداشتن‌ , از جا برداشتن‌ به لاتین , بلند كردن‌ به لاتین , رفع‌ كردن‌ خارجی , دور در زبان
دانلود فایل ها