ترجمه Remunerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياداش‌ دادن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترقي‌ كردن‌ , در فارسی : تاوان‌ دادن‌.

Remunerate به چه معناست و Remunerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remunerate

ياداش‌ دادن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياداش‌ دادن‌ به‌, ترجمه ياداش‌ دادن‌ به‌, کلمات شبیه ياداش‌ دادن‌ به‌ , ترقي‌ كردن‌ به لاتین , تاوان‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها