ترجمه Render در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارائه‌دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترجمه‌ كردن‌ , در فارسی : دراوردن‌.

Render به چه معناست و Render یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Render

ارائه‌دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارائه‌دادن‌, ترجمه ارائه‌دادن‌, کلمات شبیه ارائه‌دادن‌ , ترجمه‌ كردن‌ به لاتین , دراوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها