ترجمه Rendition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسليم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازگرداني‌ , در فارسی : پرداخت‌ , به فارسی : تحويل‌ , سایر ترجمه ها : ترجمه‌ تفسير.

Rendition به چه معناست و Rendition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rendition

تسليم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تسليم‌, ترجمه تسليم‌, کلمات شبیه تسليم‌ , بازگرداني‌ به لاتین , پرداخت‌ به لاتین , تحويل‌ خارجی , ترجمه‌ در زبان , تفسير.انگلیسی
دانلود فایل ها