ترجمه Renewer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد كننده‌. می باشد

Renewer به چه معناست و Renewer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Renewer

تجديد كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد كننده‌., ترجمه تجديد كننده‌., کلمات شبیه تجديد كننده‌.
دانلود فایل ها