ترجمه Reniform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شبيه‌ كليه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كليه‌ مانند.

Reniform به چه معناست و Reniform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reniform

(ج‌.ش‌.) شبيه‌ كليه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شبيه‌ كليه‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) شبيه‌ كليه‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شبيه‌ كليه‌ , كليه‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها