ترجمه Renown در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اوازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نام‌ , در فارسی : شهرت‌ , به فارسی : معروفيت‌ , سایر ترجمه ها : اشتهار صيت‌ , مشهور كردن‌

Renown به چه معناست و Renown یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Renown

اوازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اوازه‌, ترجمه اوازه‌, کلمات شبیه اوازه‌ , نام‌ به لاتین , شهرت‌ به لاتین , معروفيت‌ خارجی , اشتهار در زبان , صيت‌انگلیسی , مشهور كردن‌
دانلود فایل ها