ترجمه Rep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ مبلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرد هرزه‌ , در فارسی : زن‌ هرزه‌.

Rep به چه معناست و Rep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rep

پارچه‌ مبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ مبلي‌, ترجمه پارچه‌ مبلي‌, کلمات شبیه پارچه‌ مبلي‌ , مرد هرزه‌ به لاتین , زن‌ هرزه‌. به لاتین
دانلود فایل ها