ترجمه Repairable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ جبران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصلاح‌ پذير , در فارسی : تعمير پذير.

Repairable به چه معناست و Repairable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repairable

قابل‌ جبران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ جبران‌, ترجمه قابل‌ جبران‌, کلمات شبیه قابل‌ جبران‌ , اصلاح‌ پذير به لاتین , تعمير پذير. به لاتین
دانلود فایل ها