ترجمه Repass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ عبوركردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجددا تصويب‌ كردن‌.

Repass به چه معناست و Repass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repass

دوباره‌ عبوركردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ عبوركردن‌, ترجمه دوباره‌ عبوركردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ عبوركردن‌ , مجددا تصويب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها