ترجمه Repeal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احضار كردن‌ , در فارسی : احضار , به فارسی : باز گرداني‌ , سایر ترجمه ها : الغاء

Repeal به چه معناست و Repeal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repeal

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , احضار كردن‌ به لاتین , احضار به لاتین , باز گرداني‌ خارجی , الغاء در زبان
دانلود فایل ها