ترجمه Repeat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكرار كردن‌ , در فارسی : دوباره‌ انجام‌ دادن‌

Repeat به چه معناست و Repeat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repeat

دوباره‌ گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ گفتن‌, ترجمه دوباره‌ گفتن‌, کلمات شبیه دوباره‌ گفتن‌ , تكرار كردن‌ به لاتین , دوباره‌ انجام‌ دادن‌ به لاتین
دانلود فایل ها