ترجمه Repeater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكرار كننده‌. می باشد

Repeater به چه معناست و Repeater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repeater

تكرار كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تكرار كننده‌., ترجمه تكرار كننده‌., کلمات شبیه تكرار كننده‌.
دانلود فایل ها