ترجمه Repeating Fraction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسر مكرر. می باشد

Repeating Fraction به چه معناست و Repeating Fraction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repeating Fraction

كسر مكرر. به خارجی , ریشه انگلیسی كسر مكرر., ترجمه كسر مكرر., کلمات شبیه كسر مكرر.
دانلود فایل ها